ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

 
 
 
 

לו"ז

לוח זמנים:

06:30 כינוס בית העם ג'ת הגלילית

07:30 מקצה 8 ק"מ 

07:35 מקצה 4 ק"מ עממי

07:40 מקצה 4 ק"מ 

07:45 מקצה 2 ק"מ 

07:50 אופניים 4 ק"מ 

10:30 טקס סיום בית העם ג'ת הגלילית